ĮVAIRŪS ATLIKĖJAI – dainos mamai

1. V. Juozapaitis. „Ave, Marija“, muz. F. Šuberto, eil. E. Juozapaitienės 
2. „Verpeta“. „Močiute, noriu miego...“, muz. ir eil. lietuvių l. 
3. Kapela „Giminės“. „Mamos skarelė“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės 
4. „Punelė“. „Mamai“, muz. ir eil. R. Valatkos 
5. Vaikų choras „Vėtra“. „Brangiausiam žmogui“, muz. B. Dylano, eil. A. Miciūtės 
6. E. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė. „Meilės netylėk“. C. Dion daina 
7. „Punelė“. „Jau naktis už lango“ 
8. „Daumantų muzikantai“. „Daina mamai“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Milerytės-Paulauskienė
9. Kapela „Giminės“. „Meilės žiedas mamai“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės,
10. Kapela „Giminės“. „Niekas mūsų dienų nepavys“