ĮVAIRŪS ATLIKĖJAI – dainos mamai

1. V. Juozapaitis. „Ave, Marija“, muz. F. Šuberto, eil. E. Juozapaitienės 
2. „Mamų ir dukrų kvartetas“. „Močiutei“, muz. S. Janukaitienės, eil. D. Kasparavičienės 
3. „Verpeta“. „Močiute, noriu miego...“, muz. ir eil. lietuvių l. 
4. V. Mačionis, D. ir V. Vaicenavičiai. „Daina apie mamą“, muz. ir eil. J. Makaraičio-Žilvičio
5. A. Vilčinskas. „Tu nežiūrėk, mama pro langą“, muz. A. Vilčinsko, eil. B. Brazdžionio 
6. Kapela „Giminės“. „Mamos skarelė“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės 
7. „Punelė“. „Mamai“, muz. ir eil. R. Valatkos 
8. Vaikų choras „Vėtra“. „Brangiausiam žmogui“, muz. B. Dylano, eil. A. Miciūtės 
9. E. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė. „Meilės netylėk“. C. Dion daina 
10. „Mamų ir dukrų kvartetas“. „Lopšinė“ 
11. „Punelė“. „Jau naktis už lango“ 
12. „Daumantų muzikantai“. „Daina mamai“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Milerytės-Paulauskienė
13. Kapela „Giminės“. „Meilės žiedas mamai“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės 
14. A. Vilčinskas. „Mamai“, muz. A. Vilčinsko, eil. B. Brazdžionio 
15. V. Juozapaitis. „Ašaros danguje“, muz. E. Klaptono, eil. J. Čekatauskaitės 
16. „Mamų ir dukrų kvartetas“. „Valsas mamai“, muz. ir eil. než. aut. 
17. „Raskila“. „Augin motinėlė vienturtę dukrelę“, muz. ir eil. lietuvių l. 
18. Ansamblis „Šviesa“. „Kai aš buvau pas močiutę“., lietuvių l. daina, aranž. G. Svilainio 
19. Kapela „Giminės“. „Niekas mūsų dienų nepavys“