Juozapatis Vytautas

1. Jausmų naktis

2. Pabudome ir kelkimės

3. Laivas

4. Miserere

5. Meilės netylėk

6. Šaukiu aš tautą

7. Lopšinė gimtinei ir motinai (kartu su V. Prudnikovu)