Juozapatis Vytautas

Jausmų naktis

Pabudome ir kelkimės

Laivas

Miserere

Meilės netylėk