Juozapatis Vytautas

1. Jausmų naktis

2. Pabudome ir kelkimės

3. Aš laimingas

4. Šaukiu aš tautą

7. Lopšinė gimtinei ir motinai (kartu su V. Prudnikovu)