Inga Valinskienė

"Žvaigždė",
"Dieviška žiema",
"Mes vienas kitą išgalvojom" su Ištvanu,
"Meilės muzika",
"Kelias, kuriuo einu",
"Pabučiuok dar kartą",
"Saulė nusileido",
"Gėlė",
"Meilės apiplėšimas".