„Veidrodis“

 

  1. "Vasaros naktį", žodžiai A.Baltakio, muz. J. Natulio.