1. Jūsų meilės rūmas

Mums iš tolo šviečia

Rūpestis, gerumas

Širdį jautriai liečia.

Deimantais (arba: auksu jau) suspindo

Jūsų meilės metai,

Nieko te nestinga,

Dieve, duok sveikatos. 

(K.S.)

 

2. Sveikinam tave šią gražią dieną

Nuoširdžiai linkėdami tik vieno:

Laimės-meilės, dar  sveikatos,

Šypsena veide lai matos.

Liūdesys tegu pranyksta,

Džiaugsmo gėlės- stiebias, dygsta!

Tegu šviečia skaisti saulė,

Dievas metų nepagaili.

(K.S.)

3. Laimės beribės, sveikatos drūtos,

Negęstančios meilės, draugystės tvirtos.

Daug metų džiaugsmingų, daug metų ilgų

Linkėjimai tau šie skirti nuo draugų.

(K.S.)

4. Motule brangiausia, širdies karaliene,

negęstanti mūsų šviesa!

Vaikai susirinko, anūkai mažieji,

Plati giminėlė visa,

Ir linki sveikatos, tau metų ilgiausių,

Ir dievo palaimos, darbe tik sėkmės.

Tegu neišsenka, gal tai ir svarbiausia-

Meilės, gerumo, kantrybės versmė.

(K.S.)

5. Motinėle mūs mieliausia,

Leisk parinkt vien tau žodžius.

Pasakyt, kad tu brangiausia

Ir pagerbt metus brandžius.

Nusilenkti ir priklaupti,

Padėkoti už vargus.

O močiute, norim šaukti-

Mylimiausias - tu žmogus.

Išbučiuosim, išmyluosim

Tau galvelę, rankeles,

Ir susėdę apdainuosim

Tavo jaunas dieneles.

(K.S.)

6. Tamsiom naktim budėjusi,

Dienas darbais puošei,

Kartu su saule kėleisi,

Į kelią mus ruošei.

 

Šiandien keliu tuo grįžtame

Širdingai tarti „ačiū“ -

Už meilę, vargą, ryžtą,

Už širdį tavo plačią.

(K.S.)